Hợp Đồng Nấu Ăn Tiệc Cưới / Top 15 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 9/2023 # Top Trend | Vinaconex.edu.vn

Hợp Đồng Đặt Tiệc Cưới

HỢP ĐỒNG ĐẶT TIỆC CƯỚI

Căn cứ theo bản cam kết đặt tiệc cưới ngày….tháng….năm…..    giữa nhà hàng Hòa Bình và gia đình……………………………………… Căn cứ vào nhu cầu và khả năng đáp ứng của hai bên. Hôm nay, ngày ….tháng……năm……., chúng tôi gồm:

Bên A

Bên B

NHÀ HÀNG HÒA BÌNH

Đại diện:

Đại diện:   

Điện thoại:

Chức vụ:

Địa chỉ:

Địa chỉ:  Công viên Hòa Bình – Hà Nội

  Cô dâu:   Chú rể:

Điện thoại: 024.666.28.008 – 094.724.1974

Nhà trai:

Web: tieccuoihoabinh.com

Nhà gái:

  Sau khi bàn bạc hai bên thống nhất cam kết thực hiện hợp đồng đặt tiệc cưới với nội dung như sau: Điều 1: Đối tượng hợp đồng. Bên A đồng ý cung cấp cho bên B địa điểm và dịch vụ ăn uống để tổ chức tiệc cưới chi tiết như sau: 1.      Số lượng mâm đặt tiệc:          mâm (6 người/mâm) ; Dự trù:         mâm. 2.      Thời gian tổ chức: 3.      Địa điểm tổ chức: Hội trường Công Viên Hòa Bình 4.      Thực đơn – giá cả:

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

14

Đơn giá (đã bao gồm đồ uống ) (1)

Tiền thuê hội trường (2):

Giá trị hợp đồng tạm tính :(3) = (1) + ( 2)

  Điều 2: Các ưu đãi của bên A dành cho bên B Bên A sẽ thực hiện các ưu đãi theo số lượng mâm dành cho bên B theo cam kết đặt tiệc…… Điều 3:Dịch vụ hội trường

Đối với tiệc cưới: Bên A sẽ cung cấp cho bên B các dịch vụ để phục vụ cho tiệc cưới chi tiết như trong bản khuyến mãi.

Đối với tiệc cưới, hội thảo, hội nghị ….., Bên A sẽ cung cấp cho bên B các dịch vụ ngoài khuyến mãi chi tiết như sau:

STT

Dịch vụ

ĐV tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

Cộng (4)

  Điều 4: Thanh toán:

Tổng giá trị tạm tính của hợp đồng: (3) + 4:

Đặt cọc: Bên B đặt cọc số tiền lần 1: …………………

  Bên B đặt cọc số tiền lần 2: ………………… Tổng cộng số tiền đặt cọc bằng chữ:…………………………………………………….

 • Thời hạn thanh toán: Bên B có trách nhiệm thanh toán trong vòng 05 ngày kết thúc bữa tiệc cho bên A số tiền thực tế còn lại của hợp đồng.

  Điều 5: Quyền lợi và Nghĩa vụ của hai bên. Bên A:

  Bên A có trách nhiệm cung cấp đúng và đầy đủ các dịch vụ theo hợp đồng.

  Bên A có trách nhiệm dự phòng 5% tổng số mâm theo hợp đồng.

  Bên A có trách nhiệm cung cấp đầy đủ đồ uống trong bữa tiệc cho bên B theo điều khoản 1. Ngoài giá đồ uống quy định theo hợp đồng , các đồ uống khác sẽ căn cứ theo bảng giá của bên A quy định.

  Bên B: 1.      Nếu khách hàng có sự thay đổi về số lượng mâm cỗ đã đặt, đề nghị quý khách báo trước cho Nhà hàng trước 03 ngày(không tính ngày thực hiện hợp đồng tiệc cưới, số lượng báo tăng (giảm) không vượt quá 10% số lượng mâm đã đặt. 2.      Quý khách cử người đại diện gia đình có mặt tại hội trường trước 01 giờ để nhận bàn giao tiệc và giải quyết các vấn đề có thể phát sinh trong bữa tiệc. 3.      Cuối buổi tiệc đề nghị đại diện bên gia đình quý khách xác nhận các thông tin trong biên bản giao, nhận tại hội trường để làm cở sở thanh toán sau này và có ý kiến đóng góp cho nhà hàng , tránh những hiểu nhầm không đáng có. 4.      Bên B tự bảo quản tài sản mang theo, nếu mất Bên A không chịu trách nhiệm. Tất cả những đồ dùng, đồ ăn uống Bên B muốn tự đem đến phải thỏa thuận trước với bên A khi làm hợp đồng.

                    Đại diện bên A

                               Đại diện bên B

 • Hợp Đồng Nấu Ăn Đám Cưới

  Hợp đồng dịch vụ nấu ăn cho đám cưới, đám hỏi, thực hiện các công đoạn chế biến, sơ chế, bày cỗ trong các buổi lễ truyền thống

  Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

  Tổng quan Hợp đồng nấu ăn đám cưới

  Hợp đồng nấu ăn đám cưới là một loại hợp đồng của hợp đồng dịch vụ. Đây thực chất là sự thỏa thuận giữa bên cung ứng dịch vụ (bên nấu ăn cho đám cưới) và bên sử dụng dịch vụ (bên có nhu cầu được nấu ăn), theo đó, bên cung ứng dịch vụ sẽ thực hiện công việc nấu ăn cho đám cưới cho bên sử dụng dịch vụ còn bên sử dụng dịch vụ có nghĩa vụ trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –o0o– (Số:…………………….) – Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2023; – Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên.

  Mẫu Hợp đồng nấu ăn đám cưới

  Hôm nay, ngày….. tháng……. năm…….. tại địa chỉ…………………………., chúng tôi gồm:

  Ông/Bà:…………………………………. Sinh năm:…………

  Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

  Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

  Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

  Số điện thoại liên hệ:………………………….

  (Nếu là công ty thì trình bày những thông tin sau:

  Công ty:………………………………………………..

  Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………..

  Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư……………. cấp ngày…./…./……….

  Hotline:………………………….. Số Fax (nếu có):……………………

  Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà…………………………………. Chức vụ:……………………..

  Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

  Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

  Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

  Số điện thoại liên hệ:………………………….

  Căn cứ đại diện:…………………………………………..)

  Số tài khoản:………………………….. Chi nhánh……………………….

  Và:

  Ông/Bà:…………………………………. Sinh năm:…………

  Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

  Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

  Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

  Số điện thoại liên hệ:………………………….

  (Nếu là công ty thì trình bày những thông tin sau:

  Công ty:………………………………………………..

  Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………..

  Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư……………. cấp ngày…./…./……….

  Hotline:………………………….. Số Fax (nếu có):……………………

  Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà…………………………………. Chức vụ:……………………..

  Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

  Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

  Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

  Số điện thoại liên hệ:………………………….

  Căn cứ đại diện:…………………………………………..)

  Bên A đồng ý thực hiện việc nấu ăn phục vụ đám cưới………….. từ ngày…/…./…….. đến hết ngày…./…./……. Cho bên B. Với thực đơn như sau:

  Bên B chấp nhận giá dịch vụ mà Bên B trả cho Bên A là………………. VNĐ (………………… Việt Nam Đồng)

  Số tiền trên đã bao gồm…………………………….

  Chưa bao gồm…………………….

  Và được thanh toán…. lần, cụ thể từng lần như sau:

  – Lần 1. Thanh toán số tiền là……………. VNĐ (bằng chữ:………………….. Việt Nam đồng) và được thanh toán khi……………….. có biên bản kèm theo.

  – Lần 2. Thanh toán số tiền là……………. VNĐ (bằng chữ:………………….. Việt Nam đồng) và được thanh toán khi……………….. có biên bản kèm theo.

  1./Thời hạn thực hiện Hợp đồng

  Thời hạn thực hiện Hợp đồng này được hai bên thỏa thuận là từ ngày…./…../……. Đến hết ngày…/…../…..

  2./Địa điểm và phương thức thực hiện

  Bên A có trách nhiệm làm thức ăn theo thực đơn đã ghi nhận tại Điều 1 Hợp đồng này tại địa điểm……………………. mà bên B cung cấp từ ….. giờ…. Phút đến ….. giờ….. phút hàng ngày. Số lượng nhân viên tiến hành làm cơm cho đám cưới là:……………… và phải đảm bảo chuyên môn như sau:

  – 01 Bếp trưởng có kinh nghiệp làm việc từ….. năm trở lên;

  -….

  Trong quá trình thực hiện công việc, bên B sẽ cung cấp nơi nấu ăn cho Bên A cùng những trang, thiết bị cần có cho Bên A. Bên A có nghĩa vụ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn theo chất lượng được quy định tại Phụ lục I Kèm theo Hợp đồng này. Bên cạnh đó, Bên A phải đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn về an ninh- trật tự, phòng cháy và chữa cháy tại khu vực. Và sau khi kết thúc thời gian thực hiện công việc, Bên A có nghĩa vụ dọn dẹp khu vực, để đồ đạc,… lại vị trí cũ như khi tiếp nhận từ chủ thể có thẩm quyền.

  Cuối mỗi buổi làm việc hàng ngày, bên B sẽ cử người tới kiểm tra và Bên A phải bàn giao đồ đạc và có xác nhận của chủ thể này về việc Bên A đã thực hiện đúng quy định trên.

  1.Cam kết của bên A

  Cam kết sẽ cung cấp dịch vụ cho Bên B với chất lượng, số lượng,… theo đúng thỏa thuận với Bên B;

  Bồi thường thiệt hại xảy ra cho bên B nếu có thiệt hại phát sinh từ hành vi vi phạm của bản thân.

  2.Cam kết của bên B

  Cam kết sẽ cung cấp địa điểm cùng các trang thiết bị cần thiết cho Bên A thực hiện công việc theo đúng thỏa thuận.

  Cam kết thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo thỏa thuận ghi nhận tại Hợp đồng.

  Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng vì bất kỳ lý do gì bên còn lại có các quyền sau:

  – Yêu cầu và được bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh bởi hành vi vi phạm. Thiệt hại thực tế được xác định như sau:………………………….

  – …

  Trong trường hợp Bên A có các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, về phòng cháy và chữa cháy,… trong bất kỳ thời gian nào khi thực hiện công việc cho Bên B gây ra bất kỳ hậu quả gì. Bên A có nghĩa vụ phải chịu toàn bộ trách nhiệm trước Bên A, pháp luật và các chủ thể có quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng.

  Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này phải được thực hiện ít nhất là …. lần và phải được lập thành…….. (văn bản). Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

  Hợp đồng sẽ chấm dứt khi hai bên có thỏa thuận.

  Một trong hai bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi:

  – Bên còn lại có hành vi vi phạm nghĩa vụ………………. được ghi nhận trong Hợp đồng này;

  -…

  Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…/…./…..

  Hợp đồng này hết hiệu lực khi các bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, hoặc có thỏa thuận chấm dứt và không thực hiện hợp đồng.

  Hợp đồng này được lập thành…. bản bằng tiếng Việt, gồm……. trang. Các bản Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau và mỗi Bên được giữ…. Bản.

  Nhà Hàng Tiệc Cưới Đôi Uyên Ương,Tiệc Cưới Giá Rẻ,Nhà Hàng Tiệc Cưới Quận 12, Nhà Hàng Tiệc Cưới Quận 12, Thực Đơn Tiệc Cưới, Tư Vấn Đặt Tiệc Cưới, Chụp Hình Cưới,Nấu Tiệc Tại Nhà, Đặt Tiệc Tại Nhà, Tổ Chức Sự Kiện , Tiệc Tết Niên , Nấu Tiệc , Tiệc Cưới , Nấu Ăn Tận Nơi , Nấu Ăn Tại Nhà, Nấu Tiệc Cưới Trọn Gói, Nấu Tiệc Buffet Tại Nhà , Trang Trí Tiệc Sinh Nhật , Tiệc Trà , Tiệc Ngot , Tiệc Teabreak,

  ❤❤ NHÀ HÀNG ĐÔI UYÊN ƯƠNG

  👉👉TIỆC CƯỚI GIÁ RẺ HỖ TRỢ CHO KHÁCH HÀNG THU NHẬP T HẤP

  Chỉ từ 2099000 đ / bàn 6 món

  🎈🎈Bạn muốn một Tiệc Cưới như ý – Tiệc báo hỷ – Tiệc sinh nhật – Liên hoan hợp mặt

  – Trong một không gian sang trọng, Ấm cúng .

  🏓🏓Món ăn ngon với chi phí hợp lí, Hạnh phúc tuyệt vời hơn vui vẻ cùng gia đình và bạn bè ?

  TIỆC NGON – NHÂN ĐÔI NIỀM VUI -TIẾT KIỆM

  TẶNG

  Chương trình Nghi Thức Lễ Trang Trọng

  Bàn Tiệc – Bia – Nước ngọt

  Bàn Gallery + Tháp rượu l+ Bánh cưới+ Pháo Hoa

  Bong bóng+ Bacdrop chụp hình trị giá 2.000.000đ

  Âm thanh + Mc khai tiệc

  🌷🌷NƠI MINH CHỨNG TÌNH YÊU CỦA BẠN! 🌷🌷

  🌻Điện thoại: 028.6682.6768 – 0967856733

  🌻 Địa chỉ: 1. 56 Ng Văn Quá , Q.12 (Cầu Tham Lương và khu công nghiệp Tân Bình )

  Tư vấn nhiệt tình,món ăn ngon ,trang trí đẹp.

  Địa chỉ: 156 – Nguyễn Văn Quá -P.Tân Hưng Thuận – Quận 12

  Xem : http://tieckimminh.com/thuc-don-tiec-cuoi-nha-hang/

  Điện thoại: (028)366.826.768 – 09.678.567.33 (Zalo)

  Email: tieckimminh@gmail.com

  1.Soup cua tuyết nhĩ

  2.Gỏi củ hủ dừa tôm thịt

  3.Cải thìa sốt nấm đông cô

  4.Gà hấp nấm đông cô (hấp rượu)

  5.Heo rừng xào lăng (Bò lagu + B.mì )

  6.Lẩu cua đồng hải sản

  7.Rau câu dừa bánh plan

  1.Khai vị : + Cá trứng Temura

  + Tôm tẩm bột

  2.Salad cá ngừ

  3.Cá tai tượng quay me

  4.Mực ống nhồi thịt trứng muối

  5.Bò né bông thiên lý+đậu bắp

  6.Lẩu gà tiềm ớt hiểm + mì

  7.Dưa hấu

  1.Khai vị :+Mực ống nhồi thịt chiên giòn

  + Cá viên nhân phô mai

  2.Cải thìa sốt nấm đông cô

  4.Vịt quay Bắc Kinh

  5.Giò heo hầm tóc tiên

  6.Lẩu cá chép nấu riêu

  7.Rau câu bánh plan

  1.Gỏi mực Thái

  2.Bông hẹ xào tôm

  3.Heo quay Bánh hỏi (hoặc nem nướng)

  4.Bò Pittet +Khoai tây chiên +Salad

  5.Gà nướng +xôi mặn

  6.Lẩu cá thác lát +khổ qua +Nấm

  7.Nhãn

  1.Gỏi bò đồng quê

  2.Khai vị 3 món: Ghẹ Farci trứng muối +Chả giò tôm thịt +salad trứng mayoune

  3.Nấm 5 loại xào hải sản

  4.Gà quay bánh bao

  5.Tôm sú Hoàng kim

  6.Lẩu thái hải sản

  7.Dưa hấu + Nho

  1.Soup tôm cua hạt sen

  2.Khai vị 2 món + Gà xào hạt điều

  + Chạo cá cuộn xả

  3.Cá chẽm sốt chanh dây

  4.Tôm nổ muối hột

  5.Mực né

  6.Lẩu cá lăng nấu măng chua

  7 .Kem hộp

  1.Khai vị 2 món :

  + Ghẹ Fanci phô mai

  + Bánh hỏi nem nướng

  2.Bông hẹ xào nấm rơm

  3.Tôm hấp bia

  4.Cá điêu hồng nướng giấy bạc

  5.Bò tơ củ chi hấp ( hoặc Bò nấuPate)

  6.Lẩu mực hàn quốc

  7.Bánh plan

  1.Soups vi cá hải sản

  2.Salad cá ngừ

  3.Khai vị 3 món : Gỏi bò tái chanh

  Chả cá cốm xanh+ Bò cuộn phô mai

  4.Cá chẽm hấp hồng kong

  5.Tôm sốt bơ tỏi

  6.Lẩu gà nòi hầm sả ớt

  7.Trái cây thập cẩm

  1.Gỏi tôm hoa chuối

  2.Gà bó xôi

  3.Tổ chim hải sản

  4.Tôm hấp trái dừa

  5.Sườn heo nấu thơm

  6.Lẩu nấm hải sản

  7.Bánh thiên sứ

  1.Soup cua gà xé hạt sen

  2.Gỏi bưởi hải sản

  3.Heo sữa quay bánh bao

  4.Bò sốt rượu vang bánh mì

  5.Tôm sú hấp bia

  6.Lẩu cá bóp nấu thái

  7.Kem

  1.Tứ quý : Chạo ốc + Chạo tôm

  + Cua lột chiên giòn + Cá TemPura

  2.Gỏi Song hỷ

  3.Mực ống hấp hành gừng

  4.Tôm càng nướng

  5.Mì xào singapo

  6.Gà (vịt) Tiềm hạt sen+mì

  7.Bánh Titramisu

  1.Tứ quý : + Cua lột hoàng kim + Hào phô mai + Thịt xông khói cuộn nấm kim châm + Salad trái cây

  2.Heo rừng hấp sả hoặc (dê hấp

  3.Cá bống mú hấp Hôngkong

  4.Gà bó xôi chiên

  5.Bò sốt tiêu xanh bánh mì

  6.Lẩu tôm thái

  7.Chè hạt sen táo đỏ

  Suop cua gà xé hạt sen

  Suop tôm cua tuyếtnhĩ

  Suop vi cá cua

  Suop hải sản rong biển

  Suop bắp cua gà

  Chả giò tom thit

  Cá viên nhân phô mai

  Cá thác lác cốm xanh

  Tôm lăn bột chiên giòn

  Chạo cá cuộn sả

  Cá trứng Tempurra

  Gỏi khai vị ( tự chọn)

  Ghẹ Farci trứng muối/ pho mai

  Mực ống nhồi thịt/chiên gion

  Gà xào hạt điều

  Cua lột hoàng kim / chiên giòn 300 K

  Chả cá Nha Trang

  Hào nướng phô mai

  Bò cuộn phô mai

  Gỏi gà ngó sen

  Gỏi bưởi hải sản

  Gỏi củ hủ dừa tôm thịt

  Gỏi mực thái

  Gỏi bò đồng quê

  Gỏi bò bóp thấu/tái chanh

  Gỏi tôm hoa chuối

  MÓN CÁ 400.000đ

  Cá điêu hồng

  Nướng giấy bạc

  Nướng muối ớt

  Hấp hành gừng

  MÓN CÁ 450.000đ

  Hấp tiêu xanh

  Cá tai tượng

  Chiên giòn cuốn bánh tráng

  Chiên giòn sốt chanh dây

  Chiên giòn sốt cà

  Hấp Hong Kong

  Hấp hành gừng

  Chiên giòn quay me

  Chiên giòn sốt chanh dây

  Ca chép giòn um cải chua

  Cá bớp – cá lăng

  Gà hấp nấm /cải xanh

  Gà hấp xí muội/hấp rượu

  Gà nướng muối ớt/ mật ong

  Gà bó xôi( 550k)

  Vịt quay Bác Kinh+B/Bao

  Vịt nướng ớt hiểm xanh

  Vịt nấu thơm

  Bò nấu pate bánh mì

  Bò nấu rượu vang.nấu tiêu xanh

  Bò tiềm hạt sen/Nấu đậu

  Bò nấu phô mai

  Bò Pittet + khoai tây chiên

  Bò sốt tiêu đen

  Bò tơ Củ Chi hấp+Bánh tráng

  Bò né /Đà điểu/Nai (450.000đ)

  Bò nhúng me/giấm ( 450.000đ)

  Tôm sú Hoàng Kim

  Tôm rang muối H Kong

  Tôm sốt bơ tỏi

  Tôm hấp bia/ nước dừa (550K )

  Tôm hấp trái dừa 550K)

  Nướng/ hấp (700k/kg)

  Hào nướng phô mai

  ốc huong hấp xả

  Cá mú hấp HK 700k

  Cua / ghẹ hấp/ sốt me 700k

  Cua lột hoàng kim

  Sườn heo nướng mật ong

  Sườn heo nấu đậu / nấu thơm

  Giò heo philippin + Kim chi

  Heo rừng xào lăn

  Heo rừng hấp xả

  Lưỡi Heo _ bao tử nấu đậu

  Heo sừa quay bánh hỏi 700k

  Cơm chiên thập cẩm

  Com chiên hsan

  Cơm chiên dương châu

  Mì xào hải sản

  LẨU 550.000đ/

  Mì xào singapor

  Lẩu cua đồng Hs

  Lẩu gà tiềm ớt hiểm

  Lẩu thái Hsan

  Lẩu cá chep` nấu riêu

  Lẩu cá Lăng /cá bóp

  Lẩu lgà nòi hàm xả

  Lẩu vịt nấu chao

  Lẩu vịt tiềm ngủ quả

  Lẩu nám hải sản

  Lẩu mực Hàn quốc

  Lẩu cá thác lác nấu nâm`

  Lẩu tôm thái

  TRÁNG MIÊNG 120.000đ

  Lẩu cua biển ( 700 k)

  Rau câu dừa bánh plan

  TRÁNG MIÊNG 200.000đ

  Trái cây thập cẩm

  Bánh thiên sứ

  Bánh Tiramisu

  Chè hạt sen táo đỏ

  Bánh phu thê

  Lần 1 làm biên nhận giữ chỗ : Đặt cọc 2000.000 đ

  Lần 2 kí hợp đồng xác nhận món ăn và số bàn trước tiệc 15 ngày ,

  cọc Thêm 3,000.000 đ ( Từ 25 trở lên thêm 5.000.000 đ )

  Nếu quý khách không đến đặt cọc lần 2 xem như hủy

  Hợp đồng và mất tiền cọc

  Trường hợp thay đổi món ăn, thời gian và số lượng

  bàn đãi tiệc chỉ được duy nhất thay đổi 2 lần và trước tiệc 7 ngày

  Từ 10 bàn đến 20 bàn quý khách được 1 bàn dự bị

  Từ 21 bàn đến 35 bàn quý khách được 2 bàn dự bị (khi sử dụng mới tính tiền )

  Nếu phát sinh sau khi đã sử dụng bàn dự thì bàn tiệc ngoài hợp đồng sẽ

  thêm 10% trên giá mỗi bàn tiệc phát sinh ( Món ăn sẽ không giống bàn chính thức)

  Sáng từ 10h30 đến 14h30 – Chiều từ 16h đến 21h30

  Sáng từ 11 h đến 14h – Chiều từ 17h đến 21h

  Trường hợp nếu khách muốn sử dụng âm thanh phát thêm ngoài giờ quy định: 400.000 đ/ 30 phut

  Trường hợp tính tiền bia tính theo giá thùng. Số bia lẽ cuối cùng được tính theo giá bán lẽ

  Nhà hàng khuyến mãi MC khai tiệc nếu quý khách có nhu cầu MC suốt tiệc thì đặt thêm dịch vụ

  Giờ làm lễ : Sáng từ 12h đến 12h30 Chiều 19h đến 19h30

  Giờ làm lễ tùy theo mỗi tiệc khách đến sớm hay muộn chủ tiệc

  sắp xếp và thông báo cho nhà hàng giờ làm lễ trước 15 phút

  MC sẽ gặp chủ tiệc để lấy thông tin làm lễ trước tiệc 60 phút

  Chủ tiệc sắp xếp người đại diện để ký xác nhận bàn giao bia và thức uống

  Các chương trình khuyến mãi không được quy đổi bằng tiền mặt khi không sử dụng

  Trường hợp khách mang bia và thức uống vào nhà hàng sẽ cộng thêm phí 100.000đ / 1 bàn

  Trường hợp khách mang âm thanh vào sẽ phụ thu 700.000 đ

  Liên hệ quản lý sảnh 0903175962 ( Tiến) 0968356791 ( Đậm)

  Liên hệ đặt tiệc : 0918344046 0967856733 02866826768

  Địa chỉ : 156 Nguyễn Văn Qúa , Phường Tân Hưng Thuận Q12

  BẢNG GIÁ BIA

  Website: chúng tôi

  Đơn Giá /Thùng

  Bia +Nước Ngọt+Nước suối tính theo giá đại lý

  Phí Phục Vụ ( Nước đá+Khăn lạnh+đậu phộng): 100.000 đ / bàn

  Nhà hàng không phục vụ Bia và nước ngọt chai

  333 lon : 220.000đ/thùng Gía lẻ : 12.000đ/lon

  Nước suối Aquafina

  (350ml) : 100.000 Giá lẻ : 8.000đ/chai

  Nước ngọt : 200.000đ/th Giá lẻ : 10.000đ/lon

  Tiger lon : 330.000đ/thùng Gía lẻ : 20.000đ/lon

  Saigon lon : 290.000đ/thùng Gía lẻ :15.000đ /lon

  Heinekenlon : 380.000đ/thùng Gía lẻ : 22.000đ/lon

  MC Suốt tiệc + Thêm 300,000đ

  Âm thanh karaoke 1.000.000đ ( 2 giờ/show)

  MC Khai tiệc 500,000

  Âm thanh + đàn ogan 1,500,000đ ( 2 giờ/show

  )Mua đôi 400.000đ

  Âm thanh thêm giờ 400.000đ/ 30 phut

  Múa 4 800.000đ

  Trang trí hoa tươi (báo theo yêu cầu )

  Múa 6 1.000.000đ

  Màn hình Led 1.000,000

  LIÊN HỆ TƯ VẤN : 0967856733 – 02866826768

  Cho thuê nhà bạt rạp cưới

  Cho thuê thiết bị sự kiện – Tiệc cưới

  Dịch vụ nấu ăn tại nhàNấu tiệc cưới tận nơi

  Tổ chức tiệc teabreak, tiệc trà, tiệc ngọt

  Tổ chức tiệc tất niên cuối năm

  Nấu tiệc liên hoan cuối năm

  Dịch vụ trang trí: Bàn gia tiên, hoa tươi, bàn hai họ

  Quà tặng quà lưu niệm giá sỉ

  Cho thuê mặt bằng đãi tiệc

  Khuyến mãi – Tiệc tận nơi

  KHUYẾN MÃI TIỆC CƯỚI Khuyến mãi Mục 1

  Dưới 10 bàn Bàn gallery Tháp rượu Bánh kem

  Thiệp cưới Máy chiếu,Pháo điện,rượu champagn

  Khuyến mãi Mục 3 Trên 16 – 25 Bàn Gồm mục 1+2

  Nước ngọt(theo số bàn) + Âm thanh Ban nhạc+ Múa Đôi

  Khuyến mãi Mục 4 Từ 26 – 34 bàn Gồm mục 1+2+3

  Khuyến mãi Mục 5 Trên 35 bàn trở lên Gồm mục 1+2+3+4

  Vũ đoàn 6 người Khuyến mãi 2 bàn tiệc+ 50% bàn ăn thử Get more information about online casino australia real money.

  Nấu Tiệc Cưới Tại Nhà

  Hiện nay, tổ chức một đám cưới tiết kiệm mà vẫn đầy ấn tượng và ý nghĩa là một trong những nhu cầu mà bất cứ cặp đôi nào cũng mong muốn có được.  Đặc biệt, trong giai đoạn kinh tế gặp nhiều khó khăn như hiện nay thì cách tổ chức đám cưới tiết kiệm lại càng được các bạn quan tâm.

  Tổ chức tiệc cưới tại nhà (tiec cuoi tai nha) là phù hợp cho các bạn cần có một đám cưới tiết kiệm nhưng không kém phần ấm cúng.

  Nấu tiệc Minh Hân với kinh nghiệm nhiều năm tổ chức tiệc cưới tại nhà, với đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp, sẽ mang đến cho bạn một bữa tiệc hoàn hảo, thực đơn phong phú, đa dạng, hấp dẫn,…, tiết kiệm.

  Ngon – Rẻ – Chất lượng – Vệ sinh An toàn Thực phẩm là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi.

  Bạn băn khoăn không biết chọn thực đơn như thế nào ?

  Món ăn nào đang được ưa chuộng nhất hiện nay ?

  Hãy gọi ngay cho chúng tôi, với kinh nghiệm của mình chúng tôi tư vấn giúp bạn có một bữa tiệc hoàn hảo.

  Hotline : 0798.533363

  Chúng tôi cung cấp các gói dịch vụ từ nấu ăn phục vụ thực khách cho đến việc dựng rạp, vòm, bàn ghế, chén dĩa, cổng hoa, dàn dựng sân khấu, âm thanh, ban nhạc, MC, nhóm múa, khánh tiết, mặt bằng tổ chức đám tiệc…

  Cung cấp thực đơn phong phú nhất cho quý khách hàng lựa chọn, từ những món ăn thông thường cho đến những món cầu kỳ độc đáo với chi phí hợp lý.

  Sau đây là thực đơn mẫu do chúng tôi chọn sẵn :

    Thực đơn Tiệc cưới - 10 người/bàn

  Lưu ý:

  Bảng giá các thực đơn tiệc cưới bên dưới đã bao gồm bàn ghế, chén dĩa, chi phí vận chuyển, nhân viên phục vụ.

  Chưa bao gồm địa điểm tổ chức, ô rạp, cổng hoa, trang trí tiệc cưới,…

  Ngoài ra Quý khách tự chọn thực đơn theo ý mình:

  Điện Thoại Tư Vấn :  0798.533363   –    0988.508089

  Bếp Nhà Hàng Tiệc Cưới

  Khóa học là chương trình đào tạo dành cho các bạn học để làm bếp trong các nhà hàng tổ chức tiệc cưới. Dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia ẩm thực, các bếp trưởng nhà hàng, khách sạn lớn tại trường Đào tạo nghề Tài Danh, chính là nơi dạy nấu ăn chuyên nghiệp và bài bản nhất hiện nay, là nơi sẽ giúp bạn thực hiện ước mơ của mình. Khóa học sẽ: – Cung cấp các kiến thức về thực phẩm, cách tồn trữ và vệ sinh an toàn thực phẩm khi nấu ăn cùng lúc cho số lượng khách lớn. – Xây dựng thực đơn phù hợp về cấu trúc món và định lượng thực phẩm, trang trí món ăn… – Giúp cho học viên có những kiến thức về thực phẩm, nguyên liệu chế biến, cách tồn trữ hiệu quả cũng như an toàn vệ sinh thực phẩm.

  – Kiến thức căn bản về nghiệp vụ bếp + Chọn lựa thực phẩm + Vệ sinh bếp + Vệ sinh an toàn thực phẩm + Bảo vệ môi trường + Các phương pháp chế biến cơ bản – Kỹ thuật Décor trang trí + Kỹ thuật cắt tỉa rau củ + Ứng dụng trang trí – Thực hành chế biến các món ăn theo thực đơn tiệc cưới + Chế biến 8 thực đơn tiệc + Mỗi thực đơn thực hành 2 buổi.

  Tài Danh được thành lập năm 2005 với mong muốn tạo ra một cơ sở đào tạo nghề chất lượng cho các bạn tham gia vào hoạt động phục vụ ẩm thực như đầu bếp, bartender, quản lý nhà hàng… Bên cạnh đó, Tài Danh luôn đồng hành với các chủ nhà hàng, quán cà phê… qua các khóa đào tạo về kinh doanh ẩm thực, tư vấn kinh doanh hiệu quả và set up chuyên môn. Sau gần 9 năm hoạt động, Tài Danh đã nhiều năm liền nhận được bảng vàng ”DOANH NGHIỆP VIỆT NAM UY TÍN, CHẤT LƯỢNG” do Bộ Công Thương kết hợp với tổ chức NQA Việt Nam của Vương Quốc Anh trao tặng. Từ mong muốn ban đầu là thành lập một cơ sở đào tạo và nâng cao tay nghề cho những học viên chọn ngành nghiệp vụ nhà hàng thuộc hệ thống quản lý của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội và được Tổng cục dạy nghề cho phép cấp Chứng chỉ nghề cho học viên sau khi tốt nghiệp. Cho đến nay Tài Danh đã tổ chức được hơn 300 khóa dạy nghề ngắn hạn. Các học viên tốt nghiệp tại trường không chỉ được nhà tuyển dụng đánh giá có tay nghề tốt, thích ứng công việc nhanh mà còn đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi nghề toàn quốc và quốc tế. Trong suốt nhiều năm liền hoạt động Tài Danh luôn tuân thủ theo phương châm và tiêu chí gắn liền với thương hiệu xây dựng từ khi khởi tạo. Ngoài các lớp dạy nghề chính quy Tài Danh còn tổ chức các chuyên đề hàng tuần và nhận đào tạo theo yêu cầu riêng của các tổ chức và cá nhân. Bên cạnh đó, Tài Danh còn hỗ trợ cho người đầu tư kinh doanh ẩm thực bằng các khóa đào tạo về quản trị, chương trình tư vấn kinh doanh, set up chuyên môn…